لیست قیمت و ابعاد محصولات کوشاپلاست گلستان

شرح کالا
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال)
قيمت سه لایه (ريال)
مخزن 70 لیتری افقی7244481,320,0001,690,000
مخزن 100 لیتری افقی7052551,730,0002,040,000
مخزن 250 لیتری افقی10562713,720,0004,400,000
مخزن 300 لیتری افقی10369734,130,0004,720,000
مخزن 500 لیتری افقی13375846,210,0007,410,000
مخزن 800 لیتری افقی17088909,210,0009,790,000
مخزن 1000 لیتری افقی1659810410,670,00011,790,000
مخزن 1200 لیتری افقی 166103
10911,880,00013,360,000
مخزن 1500 لیتری افقی19111411616,460,00017,430,000
مخزن 2000 لیتری افقی20212413520,490,00021,600,000
مخزن 3000 لیتری افقي24014015228,450,00030,740,000
مخزن 5000 لیتری افقی25018019056,490,00057,960,000
شرح کالاطول
(cm)
قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)
مخزن انبساط 100 ليتري عمودي تک لایه (زرد)-50681,820,000***
مخزن 70 لیتری عمودی-45621,730,000***
مخزن 100 لیتری عمودی-50681,800,0002,400,000
مخزن 220 لیتری عمودی-66963,670,0003,260,000
مخزن 350 لیتری عمودی-661274,000,0004,670,000
مخزن 400 لیتری عمودی -791164,360,0004,940,000
مخزن 500 لیتری عمودی -841245,560,0005,800,000
مخزن 600 لیتری عمودی بلند-711806,860,0007,560,000
مخزن 750 ليتري عمودي -941327,800,0008,390,000
مخزن 1100 لیتری عمودی بلند-10515710,580,00011,710,000
مخزن 1000 لیتری عمودی -902039,970,00010,810,000
مخزن 1500 لیتری عمودی-12315914,240,00015,180,000
مخزن 2000 لیتری عمودی-13017916,880,00017,230,000
مخزن 3000 لیتری عمودی-15420524,850,00026,150,000
مخزن 5000 ليتري عمودي -17024541,650,00043,120,000
مخزن 7500 لیتری عمودی-21123260,830,00063,000,000
مخزن 10000 لیتری عمودی-25024577,420,00081,910,000
شرح کالاطول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)
مخزن 100 لیتری مکعبی 4242702,290,0002,590,000
مخزن 600 ليتري زیر پله ای14884918,590,0009,240,000
مخزن 1000 ليتري زیر پله ای18510010712,220,00012,880,000
-
شرح کالاطول
cm
عرض
cm
ارتفاع
cm
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)
مخزن سمپاش 110 لیتری4953631,770,000****
مخزن سمپاش 400 لیتری12657935,790,000****
مخزن سمپاش 600 لیتری133591148,170,000****
مخزن سمپاش 1000 لیتری1651059515,030,000****
انواع وان پلاستیکیطول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت (ريال)
وان 100 لیتری 6767402,270,000
وان 150 لیتری 9969413,270,000
وان 300 لیتری 16595314,810,000
وان 500 لیتری 14489617,820,000
وان 700 لیتری 148100799,340,000
وان 1000 لیتری 2111007111,240,000
وان 1300 لیتری 2121227916,920,000